AdsOnline.ro

Politica de Confidentialitate

Politica de Confidențialitate

 

Politica de confidențialitate a www.adsonline.ro

Acest site colectează câteva date personale de la utilizatorii săi.

————-

Datele personale colectate în următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:

Acces la conturi pentru servicii terțe

Acces la

Permisiuni: chat; E-mail

————-

Gestionați contactele și trimiteți mesaje

GetResponse

Date personale: Prenume; e-mail; Nume de familie

—————

Interacțiunea cu platformele de chat live

Facebook ™ Messenger Client Chat

Date personale: Cookie-uri; Date comunicate în timpul utilizării serviciului;

—————–

Optimizarea și distribuția traficului

Cloudflare

Date personale: Cookie-uri; diferite tipuri de date specificate în politica de confidențialitate a serviciului

——————–

Înscrieți-vă și autentificați-vă

Conectare Facebook ™

Date cu caracter personal: diferite tipuri de date specificate în politica de confidențialitate a serviciului

———————

Statistici

Urmărirea conversiilor pentru Facebook ™ Ads (Facebook ™ pixeli), Google Analytics ™ și urmărirea conversiilor pentru Google ™ Ads

Date personale: Cookie-uri; Date de utilizare

Facebook Analytics pentru aplicații

Date cu caracter personal: date de utilizare; diferite tipuri de date specificate în politica de confidențialitate a serviciului

Extensie de utilizator pentru Google Analytics ™

Date personale: cookie-uri

Funcționalitate pentru generarea de rapoarte publicitare în Google Analytics ™

Date personale: Cookie-uri; identificatori unici ai dispozitivelor de publicitate (Google ™ Advertiser ID sau IDFA ID, de exemplu); diferite tipuri de date specificate în politica de confidențialitate a serviciului

Rapoarte demografice și de interese Google Analytics ™

Date personale: Cookie-uri; identificatori unici ai dispozitivelor de publicitate (Google ™ Advertiser ID sau IDFA ID, de exemplu)

—————–

Comentariu de conținut

Comentarii Facebook ™

Date personale: Cookie-uri; date de utilizare

———————

Gestionarea etichetelor

Manager etichete Google ™

Date personale: Cookie-uri; date de utilizare

———————–

Interacțiunea cu rețelele și platformele sociale externe

Cum ar fi butonul Facebook ™ și widgeturile sociale

Date personale: Cookie-uri; date de utilizare

————————

Publicitate

Marketing prin e-mail (DEM)

Date personale: Prenume; e-mail; Nume de familie

Rețeaua de public Facebook ™

Date personale: Cookie-uri; date de utilizare; identificatori unici ai dispozitivelor de publicitate (Google ™ Advertiser ID sau IDFA, de exemplu)

Public Facebook similar, segmente de public similare din Google ™ Ads și Rubicon Project

Date personale: Cookie-uri; date de utilizare

———————-

Remarketing și direcționare comportamentală

Remarketing Facebook ™, Remarketing Google Analytics, Remarketing Google Ads, AdRoll și Public Perfect

Data personale: date de utilizare a cookie-urilor

Public Facebook personalizat

Date personale: Cookie-uri; e-mail

———————-

Afișați conținut pe platforme externe

Google Fonts

Date personale: date de utilizare; diferite tipuri de date specificate în politica de confidențialitate a serviciului

Widget video YouTube

Date personale: Cookie-uri; date de utilizare

Widget video Youtube fără module cookie

Date personale: date de utilizare

——————————

Informatii de contact

Operator de date

AdsOnline  Str.Calea Sagului 221, DN59, Km7, Timișoara / România

Adresa de e-mail a proprietarului: info@adsonline.ro

————————————————– ———-

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE COMPLETĂ

Politica de Confidențialitate

Politica de confidențialitate a www.adsonline.ro

Acest site web colectează câteva date personale de la Utilizatorii săi.

——–

Operator de date

AdsOnline  Str.Calea Sagului 221, DN59, Km7, Timișoara / România

Adresa de e-mail a proprietarului: info@adsonline.ro

———-

Tipuri de date colectate

Datele personale colectate de acest site web, fie independent, fie prin terțe părți, includ: e-mail; Nume; nume de familie; cookie; Date de utilizare; identificatori unici ai dispozitivelor de publicitate (Google Advertiser ID sau IDFA, de exemplu); Date comunicate în timpul utilizării serviciului.

Detaliile complete ale fiecărui tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin texte cu informații specifice afișate înainte de colectarea datelor.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către utilizator sau, în cazul datelor de utilizare, colectate automat la utilizarea acestui site web.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele necesare de pe acest site web sunt necesare. În cazul în care utilizatorul refuză să le comunice, poate fi imposibil ca acest site să furnizeze Serviciul. În cazurile în care acest site web indică unele date ca fiind opționale, utilizatorii sunt liberi să se abțină de la comunicarea acestor date, fără ca aceasta să aibă consecințe asupra disponibilității serviciului sau asupra funcționării acestuia.

Utilizatorii care au îndoieli cu privire la datele obligatorii sunt încurajați să contacteze proprietarul.

Orice utilizare a cookie-urilor – sau a altor instrumente de urmărire – de către acest site web sau de către proprietari terți utilizată de acest site, cu excepția cazului în care se prevede altfel, este destinată furnizării Serviciului solicitat de Utilizator, pe lângă scopurile suplimentare descrise în acest document și în Politica privind cookie-urile, dacă este disponibilă.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru Datele cu caracter personal ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui site web și garantează dreptul de a le comunica sau disemina, eliberând Proprietarul de orice răspundere față de terți.

————-

Cum și unde sunt prelucrate datele colectate

Metode de tratament:

Operatorul de date va utiliza măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.

Prelucrarea se efectuează folosind instrumente informatice și / sau telematice, cu metode de organizare și logică strict legate de scopurile indicate. În plus față de proprietar, în unele cazuri, pot avea acces și alte părți implicate în organizarea acestui site web (administrativ, comercial, de marketing, juridic, administratori de sistem) sau părți externe (cum ar fi furnizorii de servicii tehnice terțe, curierii poștali) la date. , furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicații), desemnați, de asemenea, dacă este necesar, procesatori de date de către proprietar. O listă actualizată a procesatorilor de date poate fi întotdeauna solicitată de la operatorul de date.

Temei legal pentru prelucrare:

Proprietarul prelucrează datele personale cu privire la utilizator dacă există una dintre următoarele condiții:

-Utilizatorul a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice; Notă: În unele jurisdicții, operatorul de date poate fi autorizat să prelucreze date cu caracter personal fără consimțământul Utilizatorului sau al unui alt temei legal specificat mai jos, până când Utilizatorul se opune („renunțare”) la această prelucrare. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal;

-Procesarea este necesară pentru executarea unui contract cu Utilizatorul și / sau pentru executarea măsurilor precontractuale;

-Procesarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supus Proprietarul;

– Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea puterilor publice investite în operatorul de date;

-Procesarea este necesară pentru a urmări interesul legitim al operatorului de date sau al terților.

În orice caz, este întotdeauna posibil să solicitați proprietarului să clarifice baza legală concretă a fiecărui tratament și, în special, să precizeze dacă tratamentul se bazează pe lege, prevăzut într-un contract sau necesar pentru încheierea unui contract .

Loc

Datele sunt prelucrate la birourile de operare ale operatorului de date și în orice alt loc în care se află părțile implicate în prelucrare. Contactați proprietarul pentru mai multe informații.

Datele personale ale Utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care se află Utilizatorul. Pentru informații suplimentare despre locul de tratament, Utilizatorul poate consulta secțiunea cu detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la baza legală pentru transferul de date în afara Uniunii Europene sau a unei organizații internaționale de drept internațional public sau formată din două sau mai multe țări, precum ONU, și cu privire la măsurile de securitate adoptate de controlor . protejarea datelor.

Utilizatorul poate verifica dacă unul dintre transferurile descrise mai sus are loc examinând secțiunea acestui document cu privire la detaliile prelucrării datelor cu caracter personal sau poate solicita informații de la operatorul de date contactându-l la detaliile indicate la început.

Perioada de conservare

Datele sunt procesate și stocate pentru timpul necesar scopurilor pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

-Datele personale colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la finalizarea executării acestui contract.

-Datele personale colectate în scopuri legate de interesul legitim al operatorului de date vor fi păstrate până la satisfacerea acestui interes. Utilizatorul poate obține informații suplimentare cu privire la interesul legitim urmărit de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Proprietarul.

Atunci când tratamentul se bazează pe consimțământul Utilizatorului, Proprietarul poate păstra datele personale pentru o perioadă mai lungă de timp până la revocarea acestora. În plus, operatorul de date poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, în conformitate cu o obligație legală sau prin ordinul unei autorități.

La sfârșitul perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, la sfârșitul acestei perioade, dreptul de acces, anulare, rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu mai pot fi exercitate.

———————

Scopurile prelucrării datelor colectate

Datele utilizatorilor sunt colectate pentru a permite proprietarului să furnizeze serviciile sale, precum și în următoarele scopuri: publicitate, gestionarea contactelor și mesagerie, feedback de conținut, interacțiune live chat, platforme de remarketing și de direcționare comportamentală, statistici, interacțiune cu rețele și platforme sociale externe, gestionarea etichetelor, accesul la conturi pe servicii terțe, înregistrarea și autentificarea, optimizarea și distribuirea traficului și afișarea conținutului pe platforme externe.

Pentru a obține informații suplimentare detaliate despre scopurile prelucrării și despre datele cu caracter personal care sunt semnificativ relevante pentru fiecare scop, Utilizatorul poate consulta secțiunile relevante ale acestui document.

——————————–

Facebook Permissions ™ solicitat de acest site web

Acest site web poate necesita anumite permisiuni Facebook care îi permit să efectueze acțiuni cu contul Facebook al Utilizatorului și să colecteze informații, inclusiv date personale, de la Utilizator. Acest serviciu permite acestui site web să se conecteze la contul utilizatorului de pe rețeaua socială Facebook, oferit de Facebook ™ Inc.

Pentru mai multe informații despre următoarele permisiuni, consultați documentația privind permisiunea Facebook ™ și politica de confidențialitate Facebook politica.

Permisele necesare sunt următoarele:

Informatii de baza

Informațiile de bază ale utilizatorului înregistrate pe Facebook, care includ în mod normal următoarele date: id, nume, imagine, sex și limba locației și, în unele cazuri, Facebook „Prieteni”. Dacă Utilizatorul a făcut publice date suplimentare, acestea vor fi disponibile.

Conversație prin chat

Oferă aplicații care se integrează cu Facebook ™ Chat pe care utilizatorul îl poate conecta.

E-mail

Oferă acces la adresa de e-mail principală a utilizatorului.

———————————

Detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

Acces la conturi și servicii terțe:

Acest tip de serviciu permite acestui site web să retragă date din conturile dvs. pentru servicii terțe și să ia măsuri cu acestea.

Aceste servicii nu sunt activate automat, dar necesită autorizarea expresă a Utilizatorului.

Acces la contul dvs. Facebook ™ (acest site web)

Acest serviciu permite acestui site să se conecteze la contul utilizatorului de pe rețeaua socială Facebook, oferit de Facebook ™, Inc.

Permisiuni necesare: chat; E-mail.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Subiectul aderă la scutul de confidențialitate.

———————-

Comentariu de conținut

Serviciile de comentarii permit utilizatorilor să formuleze și să facă publice propriile comentarii cu privire la conținutul acestui site web.

Utilizatorii, în funcție de setările stabilite de proprietar, pot lăsa un comentariu anonim. În cazul datelor personale eliberate de utilizator, există un e-mail, acesta ar putea fi utilizat pentru a trimite notificări de comentarii despre același conținut. Utilizatorii sunt responsabili pentru conținutul comentariilor lor.

Dacă este instalat un serviciu de comentarii terță parte, chiar dacă utilizatorii nu folosesc serviciul de comentarii, aceștia pot colecta date de trafic despre paginile în care este instalat serviciul de comentarii. .

Comentarii pe Facebook ™ (Facebook ™, Inc.)

Facebook Comments este un serviciu gestionat de Facebook ™, Inc., care permite utilizatorului să lase comentarii și să le partajeze pe platforma Facebook ™.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Subiectul aderă la scutul de confidențialitate.

————————

Gestionarea contactelor și trimiterea mesajelor

Acest tip de serviciu vă permite să gestionați o bază de date cu contacte de e-mail, contacte telefonice sau contacte de orice alt tip, utilizate pentru a comunica cu utilizatorul.

Aceste servicii vă pot permite, de asemenea, să colectați date referitoare la data și ora în care utilizatorul a afișat mesajele, precum și interacțiunea utilizatorului cu acestea, cum ar fi informații despre clicurile pe linkurile introduse în mesaje.

GetResponse (Implix Sp. Z oo)

GetResponse este un serviciu de administrare a adreselor de e-mail furnizat de Implix Sp. Z oo

Date personale colectate: prenume; e-mail; Nume.

Locul procesării: Polonia – Politica de confidențialitate.

——————————–

Gestionarea etichetelor

Acest tip de serviciu este funcțional pentru gestionarea centralizată a etichetelor sau scripturilor utilizate pe acest site web.

Utilizarea acestor servicii implică fluxul de date ale utilizatorilor prin ele și, dacă este necesar, păstrarea acestora.

Manager de etichete Google (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager este un serviciu de gestionare a etichetelor furnizat de Google Ireland Limited.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda – Politica de confidențialitate. Subiectul aderă la scutul de confidențialitate.

—————————–

Interacțiunea cu platformele de chat live

Acest tip de serviciu vă permite să interacționați cu platformele de chat live, gestionate de terți, direct de pe paginile acestui site web, ceea ce permite utilizatorului să contacteze serviciul de asistență al acestui site sau acest site web pentru a contacta Utilizatorul în timp ce navighează pe paginile sale. .

Dacă este instalat un serviciu de interacțiune cu platforme de chat live, chiar dacă utilizatorii nu folosesc serviciul, aceștia pot colecta date de utilizare pentru paginile pe care este instalat. În plus, pot fi înregistrate conversații live chat.

Chat client Facebook ™ Messenger (Facebook ™, Inc.)

Facebook ™ Messenger Client Chat este un serviciu de interacțiune cu platforma de chat live Facebook ™ Messenger, oferit de Facebook ™, Inc.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date comunicate în timpul utilizării serviciului; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Subiectul aderă la scutul de confidențialitate.

————————–

Interacțiunea cu rețelele și platformele sociale externe

Acest tip de serviciu permite interacțiunea cu rețelele sociale sau alte platforme externe direct de pe paginile acestui site web.

Interacțiunile și informațiile obținute de pe acest site web sunt, în orice caz, supuse setărilor de confidențialitate ale utilizatorului pentru fiecare rețea socială.

Acest tip de serviciu poate colecta în continuare date despre trafic pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când utilizatorii nu îl folosesc.

Este recomandat să vă deconectați de la aceste servicii pentru a vă asigura că datele procesate pe acest site nu sunt legate de profilul utilizatorului.

Cum ar fi butoanele și widgeturile sociale Facebook ™ (Facebook ™, Inc.)

Butonul „Apreciază” și widgeturile sociale Facebook ™ sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Facebook ™, furnizate de Facebook ™, Inc.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Subiectul aderă la scutul de confidențialitate.

—————————-

Optimizarea și distribuția traficului

Acest tip de serviciu permite acestui site să își distribuie conținutul prin servere situate pe întreg teritoriul și să-și optimizeze performanțele.

Datele cu caracter personal procesate depind de caracteristicile și metodele de implementare a acestor servicii, care prin natura lor filtrează comunicațiile dintre acest site web și browserul utilizatorului.

Având în vedere natura distribuită a acestui sistem, este dificil să se determine unde este transferat conținutul, care poate conține date personale ale utilizatorului.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare este un serviciu de optimizare și distribuție a traficului furnizat de Cloudflare Inc.

Metodele de integrare Cloudflare necesită ca acest lucru să filtreze tot traficul către acest site web, adică comunicațiile dintre acest site web și browserul utilizatorului, permițând și colectarea de date statistice de pe acesta.

Date personale colectate: Cookie-uri; diferite tipuri de date specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate.

———————————

Publicitate / Reclame

Acest tip de serviciu vă permite să utilizați datele utilizatorului în scopuri de comunicare comercială în diferite forme de publicitate, cum ar fi bannere, și în raport cu interesele utilizatorului.

Acest lucru nu înseamnă că toate datele personale sunt utilizate în acest scop. Datele și condițiile de utilizare sunt indicate mai jos.

Unele dintre serviciile enumerate mai jos pot utiliza cookie-uri pentru a identifica utilizatorul sau pentru a utiliza tehnica de retargeting comportamental, adică să afișeze reclame personalizate bazate pe interesele și comportamentul utilizatorului, detectate în afara acestui site web. pentru mai multe informații, vă sugerăm să verificați politicile de confidențialitate ale acestor servicii.

În plus față de posibilitatea de a renunța la serviciile oferite de următoarele servicii, Utilizatorul poate alege să excludă utilizarea cookie-urilor de către un serviciu terț pentru anumite funcții de publicitate, accesând pagina de renunțare a Network Advertising Initiative.

Utilizatorii pot alege, de asemenea, să nu participe la anumite caracteristici ale anunțurilor prin intermediul opțiunilor adecvate de configurare a dispozitivului, cum ar fi opțiunile de configurare a anunțurilor pentru dispozitive mobile sau configurarea generică a anunțurilor.

Marketing prin e-mail direct (DEM) (acest site web)

Acest site web folosește datele utilizatorului pentru a trimite propuneri comerciale pentru servicii și produse furnizate de terți sau care nu au legătură cu produsul sau serviciul furnizat de acest site.

Date personale colectate: prenume; e-mail; Nume.

Facebook ™ (Inc. Facebook, Inc.)

Rețeaua Facebook de Audience este un serviciu de publicitate furnizat de Facebook ™, Inc. Pentru a înțelege utilizarea Facebook a datelor, vă rugăm să consultați legislația privind datele Facebook. Pentru a permite rețeaua de public Facebook ™ să funcționeze, acest site web poate utiliza unii identificatori pentru dispozitive mobile (inclusiv Android Advertising ID sau Advertising Identifier pentru sistemul de operare) sau tehnologii de tip cookie. Printre modurile în care Audience Network propune anunțurile utilizatorilor se numără preferințele publicitare ale acestuia. Puteți controla distribuirea preferințelor dvs. publicitare în setările de anunțuri Facebook. Utilizatorul poate renunța la anumite funcții de direcționare a rețelei publice prin propriile setări ale dispozitivului. De exemplu, puteți modifica setările publicitare disponibile pentru dispozitivele mobile,

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare; identificatori unici ai dispozitivelor de publicitate (de exemplu, Google Advertiser ID sau IDFA).

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Declinare de responsabilitate.

Facebook public similar (Facebook, Inc.)

Un public similar Facebook ™ este un serviciu de publicitate și de direcționare comportamentală furnizat de Facebook ™, Inc., care folosește datele colectate prin serviciul public personalizat Facebook ™ pentru a afișa reclame utilizatorilor cu comportament similar utilizatorilor care sunt deja pe o listă publică pe utilizarea anterioară a acestui site sau interacțiunea lor cu conținutul relevant prin aplicații și servicii Facebook ™.

Pe baza acestor date, anunțurile personalizate vor fi afișate utilizatorilor sugerate de utilizatori similari Facebook ™. Utilizatorii pot alege să nu folosească cookie-urile Facebook ™ pentru a-și personaliza reclamele accesând această pagină de renunțare.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Declinare de responsabilitate. Aderarea la scutul de confidențialitate.

Segmente de public similare ale anunțurilor Google (Google Ireland Limited)

Segmente de public similare este un serviciu de publicitate și de direcționare comportamentală furnizat de Google Ireland Limited care folosește date de remarketing Google Ads pentru a afișa reclame utilizatorilor cu comportamente similare celorlalți utilizatori care sunt deja pe lista de remarketing datorită utilizării lor anterioare. a acestui site web.

Pe baza acestor date, anunțurile personalizate vor fi afișate utilizatorilor sugerate de segmente de public similare Google Ads. Utilizatorii care nu doresc să fie incluși în segmente similare ale publicului pot alege să nu participe și să dezactiveze utilizarea cookie-urilor publicitare accesând setările publicitare Google.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda – Politica de confidențialitate – Declinare de responsabilitate. Aderarea la scutul de confidențialitate.

Proiectul Rubicon (Inc.)

The Rubicon Project este un serviciu de publicitate furnizat de The Rubicon Project, Inc.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Declinare de responsabilitate.

———————————–

Înregistrați-vă și autentificați-vă

Prin înregistrare sau autentificare, utilizatorul permite aplicației să îl identifice și să îi ofere acces la servicii dedicate.

În funcție de următoarele, serviciile de înregistrare și autentificare pot fi furnizate de terți. Dacă se întâmplă acest lucru, această aplicație va putea accesa unele date stocate de serviciul terță parte utilizat pentru înregistrare sau identificare.

Conectare Facebook ™ (Facebook ™, Inc.)

Facebook ™ Authentication este un serviciu de înregistrare și autentificare furnizat de Facebook ™, Inc. și conectat la rețeaua socială Facebook ™.

Date cu caracter personal colectate: diferite tipuri de date specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Subiectul aderă la scutul de confidențialitate.

——————————–

Remarketing și direcționare comportamentală

Acest tip de serviciu permite acestui site web și partenerilor săi să comunice, să optimizeze și să difuzeze reclame pe baza utilizării de către utilizator a acestui site.

Această activitate este realizată prin urmărirea datelor de utilizare și utilizarea cookie-urilor, informații care sunt transferate partenerilor la care este conectată activitatea de remarketing și de direcționare comportamentală.

Unele servicii oferă o opțiune de remarketing bazată pe liste de adrese de e-mail.

În plus față de posibilitatea de a renunța la serviciile oferite de următoarele servicii, Utilizatorul poate alege să excludă utilizarea cookie-urilor de către un serviciu terț pentru anumite funcții de remarketing, accesând pagina de renunțare. de la Network Advertising Initiative.

Utilizatorii pot alege, de asemenea, să nu participe la anumite funcții publicitare prin intermediul opțiunilor de configurare a dispozitivului adecvate, cum ar fi opțiunile de configurare a anunțurilor pentru dispozitivul mobil sau configurarea generică a anunțurilor.

Remarketing Facebook ™ (Facebook ™, Inc.)

Facebook ™ Remarketing este un serviciu de remarketing și direcționare comportamentală furnizat de Facebook ™, Inc., care conectează activitatea acestui site web cu rețeaua de publicitate Facebook ™.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opt In Opt Out. Subiect care aderă la Privacy Shild.

Audiență personalizată Facebook ™ (Facebook ™, Inc.)

Custom Facebook ™ este un serviciu de remarketing și direcționare comportamentală furnizat de Facebook ™, Inc., care conectează activitatea acestui site web cu rețeaua de publicitate Facebook. Utilizatorii pot alege să nu folosească cookie-urile Facebook ™ pentru a-și personaliza reclamele accesând această pagină de renunțare.

Date personale colectate: Cookie-uri; e-mail.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opt In Opt Out. Subiect care aderă la Privacy Shild.

Remarketing cu Google Analytics (Google Ireland Limited)

Remarketingul cu Google Analytics este un serviciu de remarketing și de direcționare comportamentală furnizat de Google Ireland Limited care leagă activitatea de urmărire efectuată de Google Analytics și de cookie-urile sale de rețeaua de publicitate Google Ads și de cookie-ul Doubleclick.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda – Politica de confidențialitate – Opt In Opt Out. Subiect care aderă la Scutul de confidențialitate.

Remarketing Google Ads (Google Ireland Limited)

Remarketingul Google Ads este un serviciu de remarketing și direcționare comportamentală furnizat de Google Ireland Limited, care conectează activitatea acestui site web la rețeaua de publicitate Google Ads și DoubleClick Cookie. Utilizatorii pot alege să nu folosească cookie-urile Google pentru a-și personaliza anunțurile accesând Setările de publicitate Google.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda – Politica de confidențialitate – Opt In Opt Out. Subiect care aderă la Scutul de confidențialitate.

AdRoll (AdRoll, Inc.)

AdRoll este un serviciu de publicitate furnizat de AdRoll, Inc.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Renunțare.

Public perfect (NowSpots, Inc.)

Perfect Audience este un serviciu de publicitate furnizat de NowSpots, Inc.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Renunțare la renunțare.

————————————-

Statistici

Serviciile conținute în această secțiune permit controlorului de date să monitorizeze și să analizeze datele de trafic și sunt utilizate pentru a urmări comportamentul utilizatorilor.

Urmărirea conversiilor pentru Facebook ™ Ads (pixeli Facebook ™) (Facebook ™, Inc.)

Urmărirea conversiilor pentru anunțurile Facebook (pixeli Facebook) este un serviciu de statistici furnizat de Facebook, Inc., care leagă datele din rețeaua publicitară Facebook de acțiunile efectuate pe acest site web. Pixelul Facebook ™ monitorizează conversiile care pot fi atribuite listărilor Facebook ™, Instagram ™ și Network Network.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Subiect aderent la Scutul de confidențialitate.

Facebook ™ Analytics pentru aplicații (Facebook ™, Inc.)

Facebook ™ Application Analytics este un serviciu statistic furnizat de Facebook ™, Inc.

Date personale colectate: Date privind utilizarea; diferite tipuri de date specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Subiect aderent la Scutul de confidențialitate.

Extensie utilizator Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics pe acest site web folosește o caracteristică numită User ID. Aceasta permite utilizatorilor să fie urmăriți cu mai multă precizie, atribuindu-le fiecăruia un ID unic pentru diferite sesiuni și dispozitive, dar nepermițând Google să identifice personal o persoană sau să identifice permanent un anumit dispozitiv.

Extensia User ID vă permite, de asemenea, să conectați datele de la Google Analytics la alte date de utilizator colectate de pe acest site web.

Linkul de renunțare furnizat mai jos vă permite să dezactivați urmărirea pentru dispozitivul pe care îl utilizați, dar nu exclude activitățile de urmărire ulterioare efectuate de proprietar. Pentru a-l dezactiva, contactați proprietarul prin adresa de e-mail de contact.

Date personale colectate: Cookie-uri.

Locul procesării: Irlanda – Politica de confidențialitate – Renunțare la renunțare. Sub rezerva Scutului de confidențialitate.

Funcționalitate pentru generarea de rapoarte publicitare în Google Analytics

Google Analytics de pe acest site web a activat funcții de generare a anunțurilor, care colectează informații suplimentare de la cookie-ul DoubleClick (activitate web) și ID-urile de publicitate ale dispozitivelor (activitatea aplicației). Aceasta permite proprietarului să analizeze date specifice despre comportamentele și interesele utilizatorilor (date despre trafic și date despre interacțiunile utilizatorilor) și, dacă este activată, date demografice (informații despre vârstă și sex). Utilizatorii pot alege să nu folosească cookie-urile Google accesând Google [Setări anunțuri] (https://adssettings.google.com/authenticated).

Date personale colectate: Cookie-uri; identificatori unici ai dispozitivelor de publicitate (Google Advertiser ID sau IDFA, de exemplu); diferite tipuri de date specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Renunțare la renunțare; Irlanda – Politica de confidențialitate – Renunțare. Sub rezerva Scutului de confidențialitate.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited („Google”). Google utilizează datele personale pe care le colectăm pentru a urmări și revizui utilizarea de către dvs. a acestui site web, compilând rapoarte și partajându-le cu alte servicii dezvoltate de Google.

Google poate utiliza datele personale pentru a contextualiza și personaliza anunțurile din rețeaua sa publicitară.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda – Politica de confidențialitate – Renunțare la renunțare. Sub rezerva Scutului de confidențialitate.

Urmărirea conversiilor Google Ads (Google Ireland Limited)

Urmărirea conversiilor Google Ads este un serviciu de statistici furnizat de Google Ireland Limited care leagă datele din rețeaua Google Ads de acțiunile întreprinse pe acest site web.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda – Politica de confidențialitate. Subiect aderent la Scutul de confidențialitate.

Rapoarte demografice și de interese Google Analytics (Google Ireland Limited)

Rapoartele demografice și de interese Google Analytics sunt o caracteristică pentru generarea de rapoarte publicitare care fac disponibile datele demografice și de interese în Google Analytics pentru acest site web (datele demografice înseamnă vârsta și sexul). Utilizatorii pot alege să nu folosească cookie-urile Google accesând Google [Setări anunțuri] (https://adssettings.google.com/authenticated).

Date personale colectate: Cookie-uri; identificatori unici ai dispozitivelor de publicitate (de exemplu, Google Advertiser ID sau IDFA).

Locul procesării: Irlanda – Politica de confidențialitate – Renunțare la renunțare. Subiect aderent la Scutul de confidențialitate.

——————————————-

Afișați conținut pe platforme externe

Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați și să interacționați cu conținutul găzduit pe platforme externe direct de pe paginile acestui site web.

Acest tip de serviciu poate colecta în continuare date despre traficul web aferent paginilor în care este instalat serviciul, chiar și atunci când utilizatorii nu îl folosesc.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts este un serviciu de vizualizare a stilului de font administrat de Google Ireland Limited, care permite acestui site să integreze astfel de conținut în paginile sale.

Date personale colectate: Date privind utilizarea; diferite tipuri de date specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Irlanda – Politica de confidențialitate. Sub rezerva Scutului de confidențialitate.

Widget video YouTube (Google Ireland Limited)

YouTube este un serviciu de vizionare video administrat de Google Ireland Limited, care permite acestui site să integreze astfel de conținut în paginile sale.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda – Politica de confidențialitate. Sub rezerva Scutului de confidențialitate.

Widget video YouTube fără cookie-uri (Google Ireland Limited)

YouTube este un serviciu de vizionare video administrat de Google Ireland Limited, care permite acestui site să integreze astfel de conținut în paginile sale.

Acest widget este configurat astfel încât YouTube să nu salveze informații și cookie-uri despre utilizatori pe acest site web decât dacă joacă videoclipul.

Date personale colectate: date despre utilizare.

Locul procesării: Irlanda – Politica de confidențialitate. Subiect aderent la Scutul de confidențialitate.

——————————————-

Drepturile utilizatorului

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu privire la datele prelucrate de proprietar.

În special, utilizatorul are dreptul la:

Să retragă consimțământul în orice moment. Utilizatorul poate revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale exprimate anterior.

Puteți obiecta la prelucrarea datelor dvs. atunci când aceasta are loc pe o bază legală diferită de consimțământ. Mai multe detalii despre dreptul de opoziție sunt oferite în secțiunea de mai jos.

Accesul la datele personale. Utilizatorul are dreptul să obțină informații despre Datele prelucrate de către Proprietar, cu privire la anumite aspecte ale prelucrării și să primească o copie a Datelor procesate.

Verificați și solicitați rectificarea. Utilizatorul poate verifica corectitudinea datelor sale și poate solicita actualizarea sau corectarea acestora.

Obțineți un tratament limitat. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, utilizatorul poate solicita o limitare a prelucrării datelor sale. În acest caz, Proprietarul nu va prelucra datele în alte scopuri decât stocarea.

Ștergeți sau ștergeți datele dvs. personale. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, utilizatorul poate solicita ștergerea datelor sale de către proprietar.

Primiți datele dvs. sau transferați-le către alt proprietar. Utilizatorul are dreptul să își primească datele într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil de un dispozitiv automat și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, să obțină transferul acestora fără obstacole către un alt titular. Această prevedere este aplicabilă atunci când Datele sunt prelucrate prin instrumente automate și prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, un contract la care Utilizatorul este parte sau măsuri contractuale legate de acestea.

Depune o plângere. Utilizatorul poate depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă pentru protecția datelor cu caracter personal sau poate întreprinde acțiuni în justiție.

Detalii despre dreptul de a obiecta

Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea autorității publice în care este investit operatorul de date sau în urmărirea unui interes legitim al operatorului de date, utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării din motive legate de particularitatea lor situatie.

Utilizatorilor li se amintește că, dacă datele lor sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia se pot opune prelucrării fără a oferi niciun motiv. Pentru a afla dacă operatorul de date prelucrează datele în scopuri de marketing direct, utilizatorii pot consulta secțiunile respective ale acestui document.

Mod de exercitare a drepturilor

Pentru a exercita drepturile Utilizatorului, Utilizatorii pot adresa o cerere detaliilor de contact ale Proprietarului indicate în acest document. Cererile sunt depuse gratuit și procesate de operatorul de date cât mai curând posibil, în orice caz în termen de o lună.

Politica privind cookie-urile

Acest site web folosește cookie-uri. Pentru a afla mai multe și pentru a vizualiza informații detaliate, Utilizatorul poate consulta Politica privind cookie-urile.

Informații suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Apărarea în instanță

Datele personale ale Utilizatorului pot fi utilizate de către Proprietar în instanță sau în etapele pregătitoare pentru posibila sa stabilire pentru apărarea împotriva abuzului în utilizarea acestui site web sau a Serviciilor conectate de Utilizator.

Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Proprietarului i se poate cere să dezvăluie datele prin ordin al autorităților publice.

Informație specifică

La cererea Utilizatorului, pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest site web poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale referitoare la servicii specifice sau la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Jurnalul și întreținerea sistemului

Pentru nevoile de operare și întreținere, acest site web și orice servicii terțe pe care le folosește pot colecta jurnalele de sistem, adică fișiere care înregistrează interacțiuni și pot conține, de asemenea, date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.

Informații care nu sunt incluse în această politică

Informații suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment de la operatorul de date folosind datele de contact.

Răspuns la solicitările Nu urmăriți

Acest site web nu acceptă solicitările „Nu urmăriți”.

Pentru a afla dacă serviciile utilizate de terți le acceptă, Utilizatorul este invitat să consulte politicile de confidențialitate respective.

Modificări aduse acestei politici de confidențialitate

Operatorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate în orice moment, informând Utilizatorii pe această pagină și, dacă este posibil, pe acest site web, precum și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic și legal, prin trimiterea unei notificări Utilizatorilor prin intermediul datele de contact deținute de operatorul de date. Prin urmare, vă rugăm să verificați această pagină în mod regulat, cu referire la data ultimei modificări indicată în partea de jos.

În cazul în care modificările implică prelucrarea cărora baza legală este consimțământul, proprietarul va colecta din nou consimțământul utilizatorului, dacă este necesar.

—————————————-

Definiții și referințe juridice

Date personale (sau date)

Informațiile personale sunt orice informații care, direct sau indirect, în legătură cu orice alte informații, inclusiv un număr personal de identificare, fac o persoană identificabilă sau identificabilă.

Date de utilizare

Informațiile sunt colectate automat prin intermediul acestui site web (inclusiv de la aplicații terțe integrate în acest site), inclusiv: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de Utilizatorul care se conectează la acest site web, adresele din identificatorul de resurse uniform (URI) ). ), ora solicitării, metoda utilizată pentru trimiterea cererii către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului de la server (succes, eroare etc.).) țara de origine, browserul și caracteristicile sistemului de operare utilizate de vizitator, diferitele conotații temporale ale vizitei (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină) și detaliile itinerariului urmat în aplicație, cu referire specială la secvența de pagini consultate,

Utilizator

Persoana care folosește acest site web, dacă nu se specifică altfel, se potrivește cu partea interesată.

Interesat

Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Procesor de date (sau manager)

Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică și orice altă entitate care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului de date, așa cum este prevăzut în prezenta politică de confidențialitate.

Operator de date (sau proprietar)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care, individual sau împreună cu alte persoane, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și instrumentele adoptate, inclusiv măsurile de securitate legate de funcționarea și utilizarea acestui site web. Operatorul de date, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este proprietarul acestui site web.

Acest site web (sau această aplicație)

Instrumentul hardware sau software prin care datele personale ale utilizatorilor sunt colectate și procesate.

Serviciu

Serviciul oferit de acest site web, astfel cum este definit în termenii relevanți (dacă există) de pe acest site / aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, orice referire la Uniunea Europeană conținută în acest document este destinată extinderii la toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European.

Cookie

Porțiune mică de date stocate în dispozitivul utilizatorului.

Referințe legale

Această declarație de confidențialitate este întocmită pe baza mai multor ordine legislative, inclusiv articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Dacă nu se specifică altfel, această declarație de confidențialitate se aplică exclusiv acestui site web.